Ngăn kéo chén bát

 KỆ BÁT ĐĨA NAN DẸT INOX 304 BÓNG MỜ  KỆ BÁT ĐĨA NAN DẸT INOX 304 BÓNG MỜ